Πολιτική απορρήτου

Τι είδους προσωπικών δεδομένων συλλέγουμε και για ποιο λόγο

Συλλέγουμε μόνο τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την διεκπεραίωση της παραγγελίας. Αυτά τα διατηρούμε για όσο καιρό ισχύει η εμπορική σχέση μεταξύ μας, για να σας ενημερώνουμε για μελλοντικές προσφορές, εφόσον έχουμε λάβει τη ρητή έγκρισή σας για αυτό.

Τηρώντας τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR) είμαστε υποχρεωμένοι και μπορούμε να σας στείλουμε ανά πάσα στιγμή που εσείς ζητήσετε, τα δεδομένα που έχουμε στη βάση μας, ή εφόσον πάλι μας το ζητήσετε να τα διαγράψουμε οριστικά.

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται κάποιο λάθος στα δεδομένα σας (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης), μπορείτε να μας ζητήσετε να τα διορθώσουμε.

Επίσης, σε καμμία περίπτωση δε γνωστοποιούμε σε τρίτους τα στοιχεία σας ενώ ο χειρισμό τους γίνεται μόνο από άτομα της απολύτου εμπιστοσύνης μας.

Cookies

Η εφαρμογή μας, όπως και οι περισσότερες εφαρμογές ηλεκτρονικών καταστημάτων, χρησιμοποιεί cookies για να αποθηκεύει της πληροφορίες σύνδεσης στο κατάστημα, για τη δική σας διευκόλυνση. Οι πληροφορίες αυτές είναι κρυπτογραφημένες, δεν εμπεριέχουν κανένα απολύτως προσωπικό στοιχείο και διαρκούν για ένα χρόνο.

Ασφάλεια δεδομένων

Προστατεύουμε τα δεδομένα μας εφαρμόζοντας υψηλά στάνταρ ασφαλείας. Η φιλοξενία του ιστοτόπου μας γίνεται σε σύγχρονα datacenter με υψηλή διαβάθμιση ασφάλειας και η σύνδεση με το κατάστημά μας κρυπτογραφείται και διασφαλίζεται με έγκυρο πιστοποιητικό ασφαλείας (SSL).